INSERT INTO radio_log (sekundy,data,czas,host,user_id,prawo_edycji,edycja,akcja,numer,info1,info2,url,referer) VALUES (1579712158,'2020-01-22','18:55:58','ec2-35-172-195-82.compute-1.amazonaws.com','','','0','karta','1243','Diora, Rondo 6212 v.2',"",'/karta.php?numer=1243&Diora,Rondo_6212_v.2','')