oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 

"Diora" montowała Pioniery, Mazury, Promyki, Lotosy i Juhasy w kilkunastu rodzajach obudowy bakelitowej lub drewnianej. W przeciwieństwie do modeli wytwarzanych przez innych producentów, tutaj po wyglądzie obudowy nie dało się rozpoznać, jakie radio zamontowane zostało wewnątrz. Najczęściej spotykane obudowy pokazane zostały poniżej. Ich oznaczenia: BA-1, DR3, itp. zostały zastosowane w katalogu w celach identyfikacyjnych, Nie były nigdu używane przez producenta.

BA-1

BA-2

BA-3

BA-4

BA-5

DR-1

DR-2

DR-3

DR-4

DR-5

DR-6

DR-7

Dodatkowe informacje o zawartości skrzynki można było uzyskać z tylnej ścianki. Nie były one jednak w pełni wiarygodne. Tylne ścianki często zamieniano podczas pobytu odbiorników w naprawie lub przy ich odnawianiu przez kolekcjonerów. Najpewniejsze były zawsze osobiste oględziny zawartości. Ale nawet oględziny nie zawsze pozwalały na 100-procentowe ustalenie, z czym mamy do czynienia. Często układ elektryczny i zestaw części wynikały z fantazji i zasobności magazynu części zamiennych serwisantów podczas kolejnych napraw.

Badania nad występowaniem poszczególnych modeli w różnych rodzajach obudowy trwają.