oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 

Liczbę odbiorników wyprodukowanych w poszczególnych latach można znaleźć w spisie produkcji, odtworzonym przez Zdzisława Kasztę na podstawie nieistniejących już dokumentów fabrycznych, nazywamym w katalogu oldradio.pl "spisem SP6HUK". Fragment spisu, dotyczący Pioniera przedstawiamy poniżej.   

 

wyrób razem 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Pionier U1 19 815 5 767 14 043   2 3                              
Pionier U-2 bak 584 318   24 398 84 590 116 666 83 269 82 198 73 545 94 299 25 114 213 26                  
Pionier B-2 7 705       6 030 1 671 4                            
Pionier U-2 dr 331 941       3309 7917 43 687 83 906 153 465 35 775 3 858 24                  
Pionier B-2 dr 123 759         22 705 24 137 9 982 8 779 34 480 22 872 804                  
Mazur 187 931         48 455 52 675 66 764 17 592 2 438 6 1                  
Pionier T-2 64 737             10 292 25 881 10 326 18 190 42 6                
Mazur LUX 55 713               52 843 2 836 34                    
Pionier I 396 204                 172 885 148 866 43 164 31 289                
Mazur I 78 463                 33 454 13 690 30 31 289                
Mazur II 3 793                 3 312 481                    
Polonez I 4 974                 2 771 2 203                    
Polonez II 19 549                 727 16 861 1961                  
Śląsk I 2 345                 94 12 2 239                  
Juhas dr 289 343                   42 190 38 679 32 439 23 336 23 226 0 124 466 9 995 5007    
Juhas bak 81 113                   160 1 123 3 001 28 740 13 460 19 972 10 060 4 597      
Promyk 247 763                   19 928 35 182 38 199 8 010 19 925 14 139 15 334 26 728 31 910 36 700 1 708
Nokturn 101 071                   314 51 618 46 181 1 777 1 181            
Beskid 4                   3   1                
Sonatina 200 855                   32 94 645 83 974 9 155  12054 12 964 85        

 

Obszerne informacje o historii Pioniera znajdziesz w odrębnym artykule.