oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 

Polskie Zakłady "Marconi" S.A. zostały założone na początku 1928 r. przez londyńską firmę Marconi's Wireless Telegraph Co Ltd., której przedstawicielstwo istniało w Polsce od roku 1920. Prezesem i założycielem f-my macierzystej był Guglielmo Marconi - twórca radiofonii. Polskie Zakłady otrzymały prawo do korzystania ze wszystkich patentów Marconi'ego a także daleko idącą pomoc techniczną centrali.

Kapitał założycielski stanowiło 800.000 zł, podzielone na 800 akcji okazicielskich o wartości 1.000 zł każda. Siedziba - Warszawa Mokotów ul. Narbutta 29 (budynek PTR). W lipcu 1928 r. Spółka Marconi przejęła całkowite przejęcie Polskie Towarzystwo Radiotechniczne (PTR). W ten oto sposób zniknęła pierwsza, duża polska firma radiotechniczna, inicjator i propagator polskiej radiofonii. Zakłady Marconi przejęły całą firmę i kontynuowały sprzedaż i montaż odbiorników radiowych do końca roku 1930. Prowadzono także sprzedaż lamp elektronowych ze zlikwidowanej już wytwórni lamp PTR.

Prócz odbiorników radiowych P. Z. Marconi montowały stacje nadawcze, radiostacje ruchome, aparaturę dźwiękową dla kin oraz aparaturę rozgłoszeniową. W 1936 roku wartość produkcji sprzedanej wynosiła 516.000 zł, zatrudniano wtedy 35 robotników i 16 urzędników. W Zarządzie Zakładów byli tylko przedstawiciele macierzystej firmy londyńskiej, prezesem od roku 35 był pan G. A. Mathieu. Dyrektorem firmy był inż. Siemion Eisenstein /brat znanego rosyjskiego reżysera filmowego/, dyrektorem technicznym aż do roku 1940 był inż. Józef Plebański.

Na podstawie www.radioretro.pl