Logo
Logo
 
Wybrane pozycje katalogu
12nr producentrodzajmodelkrajlampyrok
1467 VEFRadioodbiornikBaltikaLV6А7,6К3,6Г2,6П6С,6...1952
2150 VEFRadioodbiornikSpidolaLVtranzystory 101961
3792 VEFRadioodbiornikSpidola 252LVtranzystory197x
4698 VEFRadioodbiornikTuristLV1K1P,1A2P,1K2P,1B2P,2P2P196x
5317 VEFRadioodbiornikVEF SPIDOLALVtranzystory
61883 VEFRadioodbiornikVEF-201LV10 tranzystorów 2 diody 1971
71884 VEFRadioodbiornikVEF-202LV10 tranzystorów 1972
8762 VEFRadioodbiornikVEF-204LVtranzystory (10)1972
9715 VEFRadioodbiornikVEF-206LV197x
10763 VEFRadioodbiornikVEF-242LV198x
111529 VEFRadioodbiornikVefsuper M507 (MD/40)LVEK2,EBF2,EL3N,EFM1,AZ1 lub 6A8G,6B8G,6E5,6K6G,AZ...1939/1940
12885 VEFRadioodbiornikVefsuper M557LV6A8,6K7,6G7,6F6S,6E5S,5Z4S1945