oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
 
Karta katalogowa nr 398
liczba wyświetleń: 5324
Producent: Kosmos
Model: K-95A
Rodzaj sprzętu: Radioodbiornik
Klasyfikacja: stacjonarny
Zakresy: D,S,K
Kraj: Polska
Rok produkcji: 1938/39
Zasilanie: sieć, zmienny
Wymiary: 510x290x235, 10,2 kg
Elementy aktywne: lampy
EK2,EF9,EBL1,AZ1
Opis:
Superheterodyna 7-obwodowa. ARW, regulacja barwy dźwięku. Bakelitowa obudowa. Gniazda dodatkowego głośnika i gramofonu. Barwna skala typu zegarowego. Poniżej skali umieszczony jest też wskaźnik wybranego zakresu, sprzężony z gałką zmiany zakresów.

Zakres fal obejmowały:
- dla fal długich 708-2000 m czyli 150-432 kHz (obecnie 153-279 kHz)
- dla fal średnich 200-585 m czyli 512-1500 kHz (obecnie 531-1811 kHz),
Skala opisana jest wyłącznie w metrach, nie podawano wtedy częstotliwości. Na najmniejszym, wewnętrznym okręgu umieszczone są długości fali i nazwy stacji radiofonicznych na falach długich. Największy, zewnętrzny okrąg to fale średnie. Pomiędzy nimi zaznaczone są długości fali i ważniejsze stacje dla fal krótkich.

Warto zwrócić uwagę na ówczesne rozmieszczenie stacji radiowych. Na falach długich pozostało ono prawie niezmienione do dzisiaj. Występuje tam polska stacja Warszawa I. Na falach średnich znajdziemy 9 polskich stacji, łącznie z uruchomionym w lipcu 1936 roku nadajnikiem w Baranowiczach. Niektóre z nich leżą obecnie poza terytorium Polski. Można tam również znaleźć znajome nazwy w języku niemieckim, np. Breslau, Danzig, Gleiwitz.
Inne materiały:

(1) A.Stefanowski, K-95A

(2) A.Stefanowski, K-95A

(3) A.Stefanowski, K-95A

(4) 2009-11-02, Piotr Ziegler, K-95A

(5) 2009-11-02, Piotr Ziegler, K-95A

(6) 2009-12-08, Jan Ciszewski, K-95A

(7) 2009-12-07, Jan Ciszewski, K-95A

(8) 2009-12-07, Jan Ciszewski, K-95A