Logo
Logo
 
Opis układu
 

ODBIORNIKI TYPU "PIONIER" - BUDOWA I DZIAŁANIE


Wstęp

"Pionier" jest typowym przykładem odbiornika superheterodynowego.
To jest zalążek artykułu o układzie Pioniera, który czeka, aż ktoś go uzupełni ...
Jakoś ten tekst i obrazki trzeba też poukładać na stronie.

Obwody wejściowe

Zadaniem obwodów wejściowych jest wyselekcjonowanie sygnału o częstotliwości odbieranej stacji spośród wszystkich sygnałów docierających do anteny oraz podanie go do mieszacza. Antena sprzężona jest z obwodami wejściowymi indukcyjnie (transformatorowo). Sygnał z anteny podawany jest przez kondensator C1 na uzwojenie pierwotne zespołu cewek LWD. Kondensator ten zmniejsza rozstrojenie obwodów wejściowych przez pojemność własną anteny a równocześnie C1 izoluje antenę od napięcia sieci zasilającej, które w "Pionierze" występuje na masie odbiornika. Obwód rezonansowy stanowią  równolegle połączone elementy: wtórne uzwojenie LWD oraz kondensatory C8 i C6. 
Kondensatorem zmiennym C8 wybiera się odbieraną częstotliwość.
Obie cewki nawinięte są na wspólnym korpusie, wewnątrz którego znajduje się rdzeń ferrytowy. Rdzeniem dostraja się obwód  w dolnym zakresie odbieranych częstotliwości. Trymerem C6 dostraja się obwód w górnym zakresie odbieranych częstotliwości.Czynności te wykonywane są przy uruchamianiu lub naprawach odbiornika.
Na fotografii obok: cewki obwodów wejściowych dla fal krótkich (z lewej) i długich.
Elementy Le i C3 to eliminator p.cz. Jest to szeregowy obwód rezonansowy, nastrojony na częstotliwość pośrednią, 465 kHz. Zwiera on sygnały o tej częstotliwości, odebrane przez antenę. Zadaniem opornika R1 jest tłumienie zakłóceń m.cz., odebranych przez antenę. Przez kondensator C2 podłączone jest do masy odbiornika uziemienie (izolacja dla odbiornika uniwersalnego).
Sygnał odbieranej stacji przekazywany jest przez kondensator C7 na mieszacz.


Heterodyna

Heterodyna (generator lokalny) zbudowana jest w oparciu o układ Meissnera. Przy okazji omawiania schematu "Pioniera" przypomnimy sobie zasadę działania tego generatora. 

Drgania powstają w obwodzie rezonansowym La-C9. Wartości tych elementów określają częstotliwość drgań. Zainicjowanie drgań może wystąpić poprzez włączenie zasilania, zakłócenia, szumy własne lampy. Drgania przenoszą się przez sprzężenie transformatorowe do obwodu siatkowego triody i są przez nią wzmacniane. Uzwojenia cewek włączone są w taki sposób, by w układzie powstawało dodatnie sprzężenie zwrotne, jest to warunkiem podtrzymywania drgań. Przy pracy generatora występuje automatyczna ujemna polaryzacja siatki (prąd siatki, płynący tylko w jednym kierunku ładuje kondensator C10). Kondensator C9 umieszczony jest na jednej osi z kondensatorem C8 w obwodach wejściowych, co umożliwia ich strojenie równoczesne ze zmianą częstotliwości heterodyny.


Mieszacz i wzmacniacz pośredniej częstotliwości

...


Detektor i ARW

...


Wzmacniacz częstotliwości akustycznych

...


Zasilacz

...


Uwagi końcowe

... ciąg dalszy być może nastąpi ...