oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
 
Wybrane pozycje katalogu
3nr rodzajproducentmodelkrajlampyzakresyrok
141 RadioodbiornikAGAAga 1651SE6SJ8G,6K7G,6Q7G, 6V6G,5Y3G,1G33D,S,K1945
240 RadioodbiornikAGAAga 1742SE14S7,14H7,14R7, 50A5,35Z3,1629D,S,K1945
3154 RadioodbiornikAGAAga SRA RadiolaSEMECH21, 6K7GM, 6Q7GM, 6V6G, 6UG5G, 5Y3GD,S,K41948