Logo OldRadio  KARTA KATALOGOWA nr 00551
 
 Podstawowe informacje o urządzeniukarta wyświelana 2659 razy  
 producent: Philips kraj: PL
 model: Philips 55A rok prod.: 1935/36
 rodzaj sprzętu: Radioodbiornik  klasyfikacja: bezp. wzmocnienie 
 elementy aktywne: lampy zasilanie sieć, zmienny
 wymiary:  zakresy: D,S,K
 lampy / tranzystory:  AF2,E446,E443H,506
 
   Opis:
Odbiornik reakcyjny 3-obwodowy. Głośnik dynamiczny z magnesem stałym, filtr wstęgowy. Skrzynka z cienkiej sklejki w układzie pionowym. Skala stacyjna wymienna. Układ jak w 44A z dodanymi falami krótkimi.
 
 
 Inne materiały
 
 Schemat