Logo OldRadio  KARTA KATALOGOWA nr 00186
 
 Podstawowe informacje o urządzeniukarta wyświelana 2009 razy  
 producent: IKA kraj: PL
 model: IKA 44Z rok prod.: 1938/39
 rodzaj sprzętu: Radioodbiornik  klasyfikacja: stacjonarny 
 elementy aktywne: lampy zasilanie sieć, zmienny
 wymiary:  zakresy: D,S,K
 lampy / tranzystory:  
 
   Opis:
Superheterodyna 4-obwodowa z ARW.