oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
ZRK, M 531 S / M 535 S
 
    
[56/200] Data zdjęcia: 2024-02-04, autor: jarko-sa, M 531 S / M 535 S, M 531S
ciut inny mechanizm magnetofonu