Logo
Logo
 
SRA, Radiola 303VSRA, Radiola 303V
[161/200] Data zdjęcia: 2019-08-12, autor: Tomasz Kusiak, Radiola 303V