Logo
Logo
 
Diora, Sudety R 208
[193/200] autor nieznany, Sudety R 208, Elta 3210