Logo
Logo
 
Diora, Sudety R 208
[135/200] autor nieznany, Sudety R 208, Elta 3210