Logo
Logo
 
PZT, Detefon RDI.s.I.
 
    
[5/5] autor nieznany, Detefon RDI.s.I.