Logo
Logo
 
Radiopribor, AłmazRadiopribor, Ałmaz
[2/3] autor nieznany, Ałmaz