Logo
Logo
 
Eltra, Magda MOT 712
 
    
[4/5] autor nieznany, Magda MOT 712