oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Edyta
 
    
[6/6] autor nieznany, Edyta