Logo
Logo
 
Eltra, Magda MOT 712
[3/5] autor nieznany, Magda MOT 712