oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
ZRK, Stolica IV 3264
 
    
[4/4] autor nieznany, Stolica IV 3264