oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Diora, Symfonia
 
    
[1/2] autor nieznany, Symfonia