oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
ZRK, Stolica V 3275
 
    
[1/3] autor nieznany, Stolica V 3275