Logo
Logo
 
PZT, Detefon RDI.s.I.
[4/5] autor nieznany, Detefon RDI.s.I.