Logo OldRadio Przekaż sybmoliczną złotówkę na utrzymanie i rozwój katalogu starej radiotechniki  
  Omig
 
Zakłady OMIG w Warszawie produkowały głównie miniaturowe podzespoły radiowe. Asortyment z roku 1960 to:

- potencjometry (stosowane m.in. w OR Eltra)
- miniaturowe oporniki borowęglowe
- miniaturowe transformatory (głośnikowe, międzystopniowe, mikrofonowe)
- gniazda, wtyczki i przełącziki w wykonaniu miniaturowym
- filtry i rezonatory kwarcowe.
Znaczną część produkcji stanowiły zestawy dla osób słabosłyszących AS-2 i AS-3.
Na początku lat 60-tych OMIG produkował także dwa modele przenośnych odbiorników tranzystorowych: Migo i Tramp.